Tuesday, September 8, 2009

PROGRAM SCHOOLNET

SchoolNet ialah pendekatan baru dalam sistem pembelajaran di sekolah dengan penyediaan kemudahan belajar tanpa sempadan yang melangkaui bilik darjah biasa. Ia melibatkan penyediaan akses Internet untuk 10,000 buah sekolah di seluruh negara.

MANFAAT SCHOOLNET
Rangkaian Internet jalur lebar SchoolNet membolehkan pelajar:
* menimba ilmu dari seluruh dunia
* untuk mendapatkan maklumat dari sumber di dalam mahupun luar negara
* mewujudkan suasana pembelajaran yang interaktif
* membolehkan para pelajar berkenalan dengan kawan-kawan baru menerusi e-me
* para guru berpeluang mencuba pelbagai kaedah mengajar yang baru
* prasarana SchoolNet adalah untuk semua pelajar di sekolah rendah dan menengah

Untuk maklumat lanjut sila layari http://www.schoolnet.my/

No comments:

Post a Comment