Monday, October 12, 2009

PORTAL PENDIDIKAN UTUSAN (Tutor.Com)

Pembelajaran dan Penilaian Online Tutor.Com.My menyediakan banyak maklumat tambahan tentang subjek-subjek termasuk ribuan soalan latih tubi. Nota-notanya ringkas dan padat serta senang diingat.Meliputi soalan-soalan dari peringkat UPSR hingga ke STPM.Soalan-soalan yang disediakan juga meliputi pelbagai topik/tajuk, termasuk ujian secara online. Ini banyak melatih pelajar-pelajar mahir dalam teknik-teknik menjawab sebagaimana yang dikehendaki oleh soalan.

Guru-guru juga boleh mendapatkan Rancangan Mengajar Tahunan untuk tahap UPSR, PMR, SPM dan STPM yang lengkap.Semua rancangan mengajar tersebut disediakan oleh guru-guru pakar dan Guru Jurulatih Utama.

Untuk maklumat lanjut sila layari http://www.tutor.com.my/tutor

No comments:

Post a Comment